Meist

MTÜ Võrumaa Naiste Tugikeskus alustas tegevust septembris 2010. Tugikeskuse asutamisele eelnes töötajate ja vabatahtlike naistevastase vägivalla alane koolitus ning mitmed ümarlauad politsei, kohalike omavalitsuste, ohvriabi ning teiste abistavate organisatsioonidega.

Võrumaa Naiste Tugikeskuse (VNT) tegevuse eesmärk on tagada naistevastase vägivalla ohvrite ja nende laste turvalisus, mõistmine, asjatundlik nõuanne ja igakülgne toetamine. Tugikeskuse poolt osutatava kompleksteenuse ja toetavate lisateenuste kaudu on võimalik vägivallaohvritest naistel vägivalla ringist väljuda ning luua nii endale kui lastele turvalisem ja helgem tulevik.

Eesmärgi ja pikaajalise mõjuga tulemuste saavutamiseks peab tugikeskus oluliseks ka ennetavat tegevust, tihedat ja aktiivset võrgustikutööd ning teavitustegevuse kaudu avalikkuse hoiakute kujundamist – vägivald sh naistevastane vägivald on kuritegu, millele õigustus puudub.

Turvakodu naistevastase vägivalla ohvrite ajutiseks majutamiseks avas uksed jaanuaris 2011. Samaaegselt algas nõustamisteenuste osutamine.
Turvalist majutust pakub VNT kahetoalises kõigi mugavustega korteris Võru linnas. Turvalise majutuse võimalus lühiajaliseks vahepeatuseks. Naistevastase vägivalla ohvrist naine saab vajadusel koos lastega viibida turvakodus, kus neile on olemas kõik eluks esmavajalik. Turvakodu asukoht on salastatud. Nõustamisteenuseid osutavad spetsialistid Võrus, Jüri 42 asuvas privaatses nõustamisruumis. Võrumaa Naiste Tugikeskuses abistavad naisi tugikeskuse töötajad, jurist, psühholoog, kogemusnõustaja ja vabatahtlikud.

Aastatel 2014-2016 osutati teenust ka Põlvas. Tugikeskuse tegevuse laiendamist Põlva suunal tingis asjaolu, et Põlva maakonnas naiste tugikeskus puudub. Samas on Võru- ja Põlvamaa ajalooliselt ja etniliselt tihedalt läbi põimunud ning keskuste Võru ja Põlva vahemaa vaid 24 kilomeetrit. Praktikale toetudes oli VNT teenustele pöördunuid ligikaudu 50% Võru maakonnast, 40% Põlva maakonnast ja 10% teistest Eesti maakondadest.

Tugikeskuse poole abi saamiseks võib pöörduda naine, kes tahab rääkida tema elus aset leidnud vägivallast ning otsib väljapääsu vägivalla ringist.

Ennetava tegevusena on VNT koostöös Eesti Naisteühenduste Ümarlauaga( ENÜ) viinud läbi naistevastase vägivalla alaseid koolitusi tüdrukutele ja naisorganisatsioonidele.
Aastatel 2010 – 2013 toetas tugikeskuse rajamist, töös hoidmist ning arendamist Hasartmängumaksu Nõukogu. 2014.aastal finantseeris Võrumaa Naiste Tugikeskust Sotsiaalministeerium riigieelarvelise eraldisega.
Turvakodus viibivaid naisi on toetanud mitmed eraisikud ja ettevõtted riide- ja toiduabiga.

Aastast 2018 osutab tugikeskus halduslepingu alusel riikliku teenust.

Võrumaa Naiste Tugikeskuse poole pöördunute arv aastate lõikes:

2023 aastal pöördus 72 naist;

2022. aastal pöördus 102 naist;

2019. aastal pöördus 83 naist;

2018. aastal 79 naist;

2017. aastal vabatahtlik tegevus, aidatud kaheksa naist;

2016. aastal (koos Põlvamaaga) 154 naist;

2015. aastal (koos Põlvamaaga) 143 naist;

2014. aastal (koos Põlvamaaga) 129 naist;

2013. aastal pöördus 101 naist;

2012. aastal pöördus 75 naist;

2011. aastal pöördus 47 naist.