Inimkaubandus ja prostitutsioon

Inimkaubandus ja prostitutsioon

 Inimkaubandus tähendab ekspluateerimise eesmärgil isiku värbamist ja sellega kaasnevaid tegevusi.

Ekspluateerimisena käsitletakse teise isiku prostitueerimisele sundimist või muul viisil seksuaalset ärakasutamist, sunniviisilist tööd, orjuses pidamist või elundi sunniviisilist eemaldamist.

 Inimkaubanduse ja prostitutsiooni käsitlemist naistevastase vägivalla vormina selgitavad faktid:

  • 79% inimkaubitsemisest on toime pandud seksuaalse ekspluateerimise eesmärgil
  • 85% seksuaalse ekspluateerimise eesmärgil toimuva kaubitsemise ohvritest on naised
  • Inimkaubitsemisel ka muudel eesmärkidel satuvad naised sageli meeste vägivallatsemise ohvriteks