Mis on vägivald

Vägivald  on  teise isiku suhtes tema tahte vastane käitumine, mis põhjustab temale kannatusi.

Naistevastane vägivald on vägivald, mis on suunatud isiku vastu põhjusel, et ta on naine. Naised võivad kogeda vägivalda nii avalikes kohtades kui ka kodus. Mehed satuvad vägivalla ohvriks tavaliselt baaris, tänaval või pargis. Naiste jaoks on kõige ohtlikum on kodu, sest kõige sagedamini on naised oma abikaasa või elukaaslase (st paarisuhte) vägivalla ohvrid.

Naistevastase paarisuhte vägivalla väljendusvormideks on füüsiline, psühholoogiline, seksuaalne, majanduslik vägivald, aga ka inimkaubandus ja prostitutsioonile sundimine.  Erinevalt peretülist omab vägivald tsüklilist ja järjest süvenevat iseloomu. Vägivallavormid esinevad sageli samaaegselt ning avaldumisvormide piirid on ähmased.