Tugitelefon 1492

Üleriigiline lühinumber füüsilist, vaimset, majanduslikku ja/või seksuaalset vägivalda kogenud naistele, kes:

 • tunnevad, et tahavad oma probleemist rääkida
 • soovivad leida olukorrast väljapääsu
 • vajavad tuge oma murele lahenduste otsimisel
 • otsivad kaitset vägivalla eest, kuid ei tea kuhu ja kelle poole pöörduda
 • tahavad analüüsida võimalikke variante oma  vägivaldse lähisuhte lõpetamiseks
 • on valikute ees, kuidas korraldada enda ja oma laste elu pärast lahutust
 • on langenud vägistamise ohvriks

Naiste tugitelefoni töötajad:

 • pakuvad emotsionaalset tuge
 • jagavad informatsiooni abi saamise võimaluste kohta üle Eesti
 • annavad vägivallaohvritele asjaajamisjuhiseid suhtlemisel riigi, kohaliku omavalitsuse ning teiste vajalikke teenuseid osutavate asutustega
 • annavad nõu asjassepuutuva seadusandluse kohta

Ootame teie kõnesid ööpäevaringselt.

Helistamine kõikidest võrkudest tasuta.

Tugitelefoni toetas 2016. aasta märtsi kuuni Norra finantsmehhanismi soopõhise vägivalla programm.

Alates 01. aprillist 2016 kuni 31. detsembrini 2018 finantseeris Sotsiaalministeerium.

Tugitelefon jätkab 2019. aastast tööd vabatahtlikkuse alusel.