Meie teenused aastatel 2018-2020

Naiste tugikeskuse teenus on spetsialiseeritud kompleksteenus, mis hõlmab naistevastase vägivalla ohvriks langenud naiste informeerimist ohvrite õigustest ja abi saamise võimalustest, ohvrite ja nende laste emotsionaalset toetamist, nende turvalisuse tagamist, ohvrite jõustamist vägivallaringist väljumiseks ning igakülgset rehabilitatsiooni.

Teenus jaguneb kaheks peamiseks suunaks: nõustamisteenused ja turvakoduteenus.

Naine võib pöörduda tugikeskuse poole otse. Abivajaja võivad teenuseid saama suunata ka kohalik omavalitsus, politsei, ohvriabi, meditsiiniasutused jt ohvritega kokku puutuvad organisatsioonid. Nõustamise aeg lepitakse eelnevalt kokku telefoni teel.
Turvakodusse saabumine lepitakse eelnevalt kokku kas telefoni teel või nõustamise käigus. Turvakodusse võib kliendi tuua ka kolmas isik (nt politsei, kohaliku omavalitsuse ametnik, naaber, sõber), kuid kõigil neil juhtudel on vajalik eelnev kokkulepe.