Kohtingu vägivald

Kohtingu vägivald on paarisuhte vägivald, mis leiab aset  noorte inimeste vahel, kes on tutvunud ja suhtlevad, kuid ei ela koos. Kohtingu vägivalla puhul võivad ilmneda järk-järgult kõik vägivaldse käitumise vormid. Tavaliselt algavad kõik paarisuhted armastusega. Partneri vägivaldsus tuleb esile aga aja jooksul. Vägivaldse käitumisega  noormehed võivad olla suhte alguses isegi ülemäära hoolitsevad, tütarlast jumaldavad ning soovivad peatset ühtekolimist, kihlumist või  abielu Noormehe suhtumises ja käitumises võib küll esineda kontrollivajadusele, omanditundele ning vägivallale viitavaid märke, kuid tütarlaps ei pruugi neid märgata. Vägivalla algamisele paarisuhtes võivad viidata järgmised käitumismustrid:

 • Noormees on armukade. Armukadedus ei ole suunatud mitte ainult tütarlapse vastassoost tuttavate, vaid ka tema sõprade ja sugulaste vastu.
 • Ta väidab, et  ei suuda ilma tüdrukuta elada.
 • Ta räägib halvustavalt oma varasematest partneritest.
 • Kasutab  pidevalt väljendit „MINU tüdruk“ ja soovib, et neiu pühenduks ainult temale.
 • Ta uurib pidevalt, kus tüdruk käib ja kellega suhtleb.
 • Ta küsib tütarlapse suhtlusvõrgustike kasutajakonto ja meiliaadresside paroole, kontrollib  telefoni kõnelogi ja sõnumeid.
 • Ta tekitab kaaslases süütunnet, et see ei tee midagi õigesti, on eksinud ja peab noormehelt millegi pärast andeks paluma.
 • Nõuab armastuse tõendamiseks tüdrukult seksuaalvahekorda, võib üritada ka vägistamist.
 • Ta ei arvesta tüdruku soovide, arvamuste ega tunnetega. Ta väidab, et ainult temal on õigus ega talu teistsuguseid arvamusi.
 • Ta süüdistab alati teisi kui ilmneb mõni probleem.
 • Ta kohtleb tüdrukut jämedalt, solvab ja alandab, kasutab füüsilist jõudu või ähvardab  sellega.
 • Ta lõhub vihahoos esemeid.
 • Tema käitumine tekitab tüdrukus hirmu ja segadustundeid.
 • Ta ähvardab enesetapuga, kui tüdruk peaks ta maha jätma.