Esileht

2016. aastaks eraldas Sotsiaalministeerium Võrumaa Naiste Tugikeskusele kokku 48 764, riigihankes oli  järgmise kahe aasta piirmääraks 27 164 eurot, st rahastus oleks vähenenud 44%. Esitasime oma pakkumise esimeses voorus kogu teenuse osutamiseks vajalikus summas, see tunnistati hanke nõuetele mitte vastavaks. Hanke teises voorus piirmäära ei tõstetud.  Me ei saanud petta abivajajate lootusi ja lubada neile kvaliteetset liitteenust, mille osutamiseks meil raha puudub. Võrumaa Naiste Tugikeskus teises voorus pakkumist ei esitanud.Teises voorus esitas uus teenuseosutaja pakkumise allpool piirmäära.

2016. aastal pöördus Võrumaa Naiste Tugikeskuse poole 152 naist. Majutust vajasid 10 naist ja 7 last, õigusabi said  51 naist kokku 213,5 tundi, psühholoogilist nõustamist said 46 naist kokku 283 tundi.

Seoses senise riigi toetuse lõppemisega ei suuda Võrumaa Naiste Tugikeskus alates 1. jaanuarist  2017 enam osutada tasuta turvakodu teenust, õigusabi ja psühholoogilist nõustamist, mida oleme pakkunud seni.

Jätkame vabatahtliku tööna, tasuta, esmase ja juhtumipõhise nõustamise osutamist. Kokkuleppel on võimalik saada ka õigusabi ja psühholoogilist nõustamist.

Võid meile endiselt kirjutada meiliaadressil vorunaistetugi@gmail.com  

Ära jää oma murega üksi, võta meiega ühendust!

Ohvriabi seadusele vastavat naiste tugikeskuse teenust riiklik teenus  osutab Võru maakonnas uuest aastast Tähtvere Avatud Naistekeskus ning Põlva maakonnas Tartu Naiste Varjupaik.

Oleme väga  tänulikud kõigile oma senistele koostööpartneritele ja toetajatele!