Meie toetajad

norra krantsVõrumaa Naiste Tugikeskus oli aastatel 2013-2015 Eesti Naiste Varjupaikade Liidu koostööpartner projektis  Developing services for victims of domestic violence, strengthening co-operation between different institutions and raising awareness among victims and the general public, mida viidi ellu  Norra finantsmehhanismi 2009-2014 programmi “Kodune ja sooline vägivald”  toetusel.

Tänu projektile oli meie klientidele aastatel 2013-2015 tagatud kuus kokku vähemalt 13 tundi tasuta psühholoogilist nõustamist/psühhoteraapiat ja 12 tundi juriidilist nõustamist. Projekti toetusel valmis meie koduleht.

Töötajad said projekti  regulaarset supervisiooni ja neil oli võimalik osaleda vähemalt kaks korda aastas toimuvatel koolitustel ja muudel projekti üritustel.

Teised toetajad: Hasartmängumaksu Nõukogu aastatel 2010 – 2013, Sotsiaalministeerium aastatel 2016, 2018.